asamblea general

Asamblea general ordinaria de la Societat Musical Barri de Malilla